Vaso rho

  • Sale
  • Regular price $ 319.00


vaso rho #7015, 21”H 21”W 12” base $229

vaso rho with base # 7016, 34”H 21” W 15” base $319